Kamid Noqoshada Golaha 2018-09-02T17:27:50+00:00

Noqo xubin

FOOMKA DIIWAAN-GELINTA